giầy có size từ 34>37
đã khâu toàn bộ đế
tặng túi đựng giày 2 ngăn

Giầy Bóng Đá Trẻ Em Copa bạc cam